Reklamacje / zwroty

Przed złożeniem reklamacji przeczytaj odpowiedni punkt regulaminu, który był zaakceptowany w chwili zakupu.

W celu zgłoszenia reklamacji na towar zakupiony u nas prosimy o pobranie i wypełnienie formularza reklamacyjnego:

Formularz reklamacyjny do pobrania

W celu zwrotu towaru zakupionego na mocy umowy zawartej na odległość prosimy wypełnić i przesłać do nas w ciągu 14 dni poniższy formularz (preferowane), lub powiadomić nas o tym fakcie w inny skuteczny sposób. (prawo zwrotu dotyczy wyłącznie Konsumentów, nie dotyczy Firm): 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie reklamowanego przedmiotu z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz: 

  • kopią faktury lub oryginałem paragonu zakupu
  • kompletem akcesoriów dostarczonych z przedmiotem, piloty, złącza itp...

 

ZWROTY

Przedmioty zwracane na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość muszą być pozbawione znamion użycia, nieuszkodzone oraz w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Produkt zwracany drogą wysyłkową należy zapakować w sposób zapewniający bezpieczny transport oraz nienaruszający oryginalnego opakowania.

 

ADRES DO WYSYŁKI REKLAMACJI ORAZ ZWROTÓW:

 

CODE-Tech  "reklamacja" lub "zwrot"

ul. Złota 80

62-800 Kalisz 

telefon dla kuriera 783 383 094

 

 

W przypadku zwrotu paczkomatem proszę nadać do paczkomatu: KAL356 

 

Nie przyjmujemy reklamacji ani zwrotów za pobraniem.

 

W przypadku nie dopełnienia wyżej wymienionych wymagań reklamacja będzie odesłana na koszt kupującego podobnie w przypadku reklamacji niezasadnych. 

  

W przypadku uznania zasadności reklamacji podmiot po reklamacji, naprawie lub wymianie na nowy jest dostarczany na koszt sprzedawcy. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi około 14 dni roboczych i może ulec zmianie. W przypadku decyzji wymiany produktu na nowy lub konieczności naprawy czas realizacji ustalany jest indywidualnie ze względu na plany dostaw oraz dostępność części zamiennych.