Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy ledmasters.pl
 1. Sklep internetowy www.ledmasters.pl (zwany dalej sklepem internetowym) działający pod adresem www.ledmasters.pl, prowadzony przez firmę Code-tech NIP 827-192-82-15, Regon 100333276 zarejestrowaną pod adresem 62-800 Kalisz ul. Złota 80, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.ledmasters.pl
 2. Sklep internetowy umożliwia zawarcie umowy zakupu/sprzedaży urządzeń elektrycznych, elektronicznych i innych produktów przy pomocy sieci Internet.
 3. Dane osobowe są przeznaczone wyłącznie do celu realizacji zamówień, nie są udostępniane innych podmiotom, są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.ledmasters.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 1. Strony transakcji i warunki umowy.
 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu wskazany w pkt. I.1 regulaminu zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego) lub prawidłowego wypełnienia formularza zamówień oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT/paragonu lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy ustawy z 2 marca 2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Informacja o cenie podawana na stronie www.ledmasters.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – dopiero od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 6.
 5. Złożenie zamówienia nie oznacza jego przyjęcia. W razie problemów z zamówieniem lub brakiem możliwości jego przyjęcia sprzedawca skontaktuje się z kupującym i wyjaśni nieścisłość.
 6. Cena produktu, który w chwili przyjęcia zamówienia/zatwierdzenia zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 7. W szczególnych przypadkach Klient ma możliwość negocjowania warunków płatności oraz uzyskania odroczonego terminu płatności. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków należy kontaktować się z właścicielem sklepu.
 8. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie Sklepu Internetowego w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 9. Ceny produktów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich. Każda cena zawiera podatek VAT - oznaczona jest mianem BRUTTO (z Vat). Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy, koszty przesyłki podane są w zakładce menu strony „Koszty wysyłki”.
 10. Klienci posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibą poza granicami RP winni skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie celem ustalenia ostatecznej ceny towaru zawierającej cła lub inne daniny publicznoprawne, a także ustalenia odpowiedniej ceny i sposobu przesyłki.
 11. Przy transakcji wewnątrz wspólnotowej EU Klienci zobowiązani są do wskazania prawidłowego nr NIP EU. W przypadku jego braku lub wadliwości do faktury zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
 12. Klient uiszcza cenę za zamówienie w przypadku sprzedaży internetowej w formie "przedpłaty" przelewem bankowym lub przy pomocy systemu płatności online transferuj.pl przed realizacją dostawy lub "za pobraniem" – klient uiszcza cenę przy odbiorze przesyłki kurierskiej gotówką bezpośrednio kurierowi.
 13. Koszty przesyłki pokrywa Klient, chyba, że Strony uzgodnią inaczej. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od sposobu jej dostarczenia, kraju przeznaczenia oraz jej charakteru, w szczególności jej wagi. Koszt przesyłki jest wpisywany, jako osobna pozycja na dokumencie. Koszty przesyłki rozumiane są, jako wszelkie koszty poniesione w celu dostarczenia zamówienia do Klienta.
 14. Sklep internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego towarów.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 16. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sprzedawcy. Klient nie może bez zgody dłużnika przenieść ewentualnej wierzytelności przysługującej mu względem Sprzedawcy na rzecz osoby trzeciej.
 1. Oferta i warunki realizacji zamówień
 1. Sklep Internetowy prowadzi następujące usługi, sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.ledmasters.pl (sprzedaż internetowa), a także informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

1.a Konsument przyjmuje do wiadomości, że towary sprzedawane w sklepie internetowym ledmasters.pl, o ile producent danego towaru nie złożył odmiennego zapewniania co do przeznaczenia towaru, nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować sytuację zagrożenia ludzkiego życia bądź zdrowia lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu, a w szczególności nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia lub do zastosowania nuklearnego.

 1. Każdy z towarów może mieć swoje zdjęcie. Lista przedmiotów zawiera nazwy i krótkie opisy towaru. Przed dokonaniem zakupu należy kliknąć w towar, co spowoduje wyświetlenie się strony z bardziej szczegółowym opisem towaru (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu oraz jego ceny) wraz ze zdjęciami, jeśli są dostępne. Należy wtedy dokładnie prześledzić kartę produktu i zapoznać się z informacjami tam zawartymi.
 2. Mimo dołożenia wszelkich starań nie jest możliwym zagwarantowanie, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem w sposób mailowy lub telefoniczny. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.
 3. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 prostych kroków: krok 1 -wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów + zapłata
 4. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje: email z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, a także po zatwierdzeniu zamówienia przez naszych pracowników ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 5. W przypadku sprzedaży internetowej e-mail potwierdzający może być poprzedzony telefonicznym kontaktem potwierdzającym dane z zamówienia. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem mimo najmocniejszych starań nie będzie możliwe lub telefon podany w zamówieniu jest błędny, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 6. Zamówienie jest realizowane możliwie najszybciej, o ile zamówione produkty są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców. Ceny produktów w chwili zamówienia są wiążące z wyjątkiem z pkt II.6. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Sprzedawcy.
 1. Dostawa
 1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Czas nadania przesyłki ustalany jest podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.
 2. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, a także przedmiotu umowy.
 3. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany przez Klienta adres poprzez firmę kurierską lub innym sposobem wskazanym w zamówieniu przez Klienta.
 4. Możliwy rodzaj i sposób transportu może się różnic względem różnych produktów.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub zagubienie przez dostawcę prawidłowo nadanej przesyłki.
 6. Klient zobowiązany jest pisemnie potwierdzić odbiór przesyłki.
 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy dostarczającej "Protokołu Reklamacji".
 8. Wraz z towarem dostarczane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy w trybie natychmiastowym skontaktować się ze Sprzedawcą.
 1. Reklamacje i zwroty
 1. Towary sprzedawane w ramach Sklepu Internetowego są wysoko specjalistycznymi produktami elektronicznymi i elektrycznymi. Do ich prawidłowego działania konieczne jest bardzo dokładne spełnienie warunków ich pracy oraz montażu podanych w opisie i specyfikacjach konkretnego towaru. Z uwagi na charakter produktów zaleca się ich montaż przez osobę do tego uprawnioną, przeszkoloną w zakresie montażu tego typu elementów oraz posiadającą stosowne doświadczenie wykonywania takich prac.
 2. Jeżeli na sprzedawany produkt udzielona została gwarancja producenta jej warunki określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnień z tytułu gwarancji należy ubiegać się zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do starannego sprawdzenia zgodności produktu z zamówieniem, przed jakimkolwiek jego użyciem.
 5. W momencie zmiany stanu produktu (np. przecięcie, przyklejenie itp.), uniemożliwiającej powrót do stanu pierwotnego nie będą uwzględniane jakiekolwiek reklamacje na uszkodzenia/niezgodności z umową, które można było sprawdzić i zauważyć przed wprowadzeniem zmiany, o czym mowa w pkt V.4.
 6. W przypadku niezgodności produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego żądanie doprowadzenia do zgodności towaru z umową należy składać na piśmie w siedzibie Sprzedawcy lub przysłać listem poleconym na adres :

Code-tech

Ul. Złota 80

62-800 Kalisz

Formularz reklamacyjny dostępny jest do pobrania pod adresem:

https://www.ledmasters.pl/reklamacja.pdf

Dodatkowo procedura reklamacyjna opisana jest pod adresem:

https://ledmasters.pl/reklamacje-zwroty.html

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona przez konsumenta niezgodność podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z wyłącznej winy Klienta. Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Konsument zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji drogą mailową na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia/reklamacji. W przypadku wyłącznej winy Klienta, żądanie doprowadzenia towaru do zgodności z umową nie zostanie uwzględnione zaś wszelkie koszty związane z tym postępowaniem obciążają wyłącznie Klienta.
 2. Do przesyłanego towaru w ramach żądania doprowadzenia do stanu zgodności z umową należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny /faktura VAT) dołączony uprzednio do przesyłki, a wystawiony przy sprzedaży.
 3. Zgłaszane usterki związane z nieprawidłowym montażem, wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub wiążące się z nieprawidłowymi warunkami pracy produktu niezgodnymi z nominalnymi wymogami producenta – nie będą uwzględniane.
 4. Przedsiębiorcy i inne osoby prawne nie mogą powoływać się na niezgodność towaru z umową. W umowie sprzedaży z tymi podmiotami rękojmia za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Konsument ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczające jest nadanie przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu listem poleconym lub mailem wraz z załączonym dowodem zakupu (paragonem/fakturą VAT). WZÓR PISMA DO POBRANIA W FORMIE PDF :

https://ledmasters.pl/reklamacje-zwroty.html


W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w § 11 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

 1. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
 2. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na koszt Klienta. Towar nie może nosić żadnych oznak zużycia, powinien posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9 popartą pisemnym oświadczeniem doręczonym Sprzedawcy wraz z załączonym dowodem zakupu (paragonem), umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i Konsumentowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy lub doręczenia w przypadku, gdy ponosił je Sprzedawca.
 4. Odstąpienie od umowy nie przysługuje do umów, których przedmiotem są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według Twojej specyfikacji, jaką umożliwia konfiguracja produktu na stronie Sklepu Internetowego. Dotyczy to w szczególności lamp serii Starlight.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem bez wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem danych osobowych jest firma Code-tech Piotr Pietrzak.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, niewymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć Regulaminu.
 5. Do umowy sprzedaży produktów zawartej poprzez Sklep Internetowy stosuje się prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Sieradz.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze złego zamontowania, użytkowania produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za uszkodzenia tych produktów po podłączeniu do nieznanych zakupionych w innych punktach niż Sklep Internetowy www.ledmasters.pl produktów.
 9. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.ledmasters.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.ledmasters.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Firma Code-tech Piotr Pietrzak nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między Code-tech a Klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
 2. Code-tech Piotr Pietrzak nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Code-tech Piotr Pietrzak nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie publikacji danych katalogu i błędy w dostępnej w internecie dokumentacji technicznej.
 4. Zastrzegamy sobie także możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte opisach katalogowych, dlatego po otrzymaniu od nas towaru prosimy o sprawdzenie czy jego właściwości nie odbiegają od Państwa wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży troska o ich prawidłowe używanie i zastosowanie zakupionych produktów.
 5. Code-tech Piotr Pietrzak nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od Code-tech towaru.

 6. Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w tych warunkach współpracy odpowiedzialność Code-tech za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz z tytułu gwarancji, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie, Dokonana wedle uznania Code-tech naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES” www.ledmasters.pl


Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego prowadzonego w domenie ledmasters.pl (zwanym dalej Sklepem). Firma Code-tech ul. Złota 80, 62-800 Kalisz (zwany dalej Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

ADMINISTRATOR
Administratorem danych zawartych w sklepie internetowym www.ledmasters.pl jest Code-tech ul. Złota 80, 62-800 Kalisz

DANE OSOBOWE
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane te mogą zostać zebrane, również jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. W/w dane zostają przez nas zebrane w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą. Odbiorcą zebranych danych jest wyłącznie Sprzedawca.
Administrator danych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

DZIENNIKI SYSTEMOWE
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

PLIK „COOKIE”
Jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepi mogą jednak nie działać poprawnie.

GROMADZENIE DANYCH
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.
W związku z korzystaniem ze Sklepu przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.
W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”.


Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie.

INNE
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.
Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

 


Przejdź do strony głównej
alt
 • Code-tech
  ul. Złota 80
  62-800 Kalisz
  NIP:827-192-82-15REGON:100333276
 • info@ledmasters.pl
 • Sklep Internetowy 24/7
  Prowadzimy działalność projektową, kontakt telefoniczny nie zawsze jest możliwy dlatego urufjonislimy sprzedaż internetową. Prosimy o kontakt mailowy.
  Działamy od 2007r. na rynku produktów ledowych.
  alt
  alt
  Wysyłamy kurierem DPD oraz Inpost - nadajemy do Paczkomatów
   
  SpedytorKoszt dostawy
  Paczkomaty12,3 PLN
  Kurier Inpost18,45 PLN
  Kurier DPD25 PLN

  Zamówienia powyżej 500 zł są wysyłane na nasz koszt na terenie Polski.
  alt
  Bezpieczne płatności elektroniczne paynow obsługiwane przez mBank. Możesz również wybrać przelew tradycyjny.
  alt
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    Nie pokazuj więcej tego komunikatu