Promieniowanie UV diod led

Czy diody led emitują szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe UV?

 

Promieniowanie UV w nadmiernej dawce uznawane jest za szkodliwe, powoduje wiele zdrowotnych konsekwencji od przebarwień skóry, fotodermatozy, chorób oczu, reakcji fotouczulających na nowotworach skóry zakończywszy. Na promieniowanie UV szczególnie wrażliwe są dzieci, nie przypadkowo stosujemy filtry UV na słońce oraz zabezpieczamy wzrok okularami z filtrem UV.

Kolejnym aspektem oddziaływania UV jest zgubny wpływ na eksponaty muzelane, dzieła sztuki, farby itp. Każdy z nas zauważył, że zwykła farba narażona na światło słoneczne szybko blaknie, podobnie kolorowe plastiki lub zabawki pozostawione na sezon letni w pełnym słońcu tracą barwy. Odpowiada za to działanie promieni UV.

W kontekście szkodliwego promieniowania UV diody led zapewniają całkowite bezpieczeństwo, ponieważ w technologii emisji światła białego w oparciu o mieszanie barw (RGB) lub konwersji światła niebieskiego na białe w luminoforze nie emitują promieni UV.

Brak emisji promieni UV zaliczamy do zalet oświetlenia ledowego. Oświetlenie ledowe nie degraduje barw oświetlanych obiektów. Zaleca się je do wnętrz muzealnych oraz galerii, w połączeniu z odpowiednio wysokim parametrem CRI są doskonałą, bezpieczniejszą alternatywą dla naturalnego światła słonecznego.

Do głównych źródeł promieniowaniu ultrafioletowego zaliczamy: słońce, lampy rtęciowe, światła halogenowe, kwarcówki, lampy bakteriobójcze, niektóre lasery. W technologii led również wykonuje się źródła światła emitujące promieniowanie UV, są to jednak specjalizowane produkty.