Moc taśmy led / pomiary

Pomiar mocy taśmy led.

Podstawowa wiedza z zakresu elektroniki / elektryki pozwala w prosty sposób zweryfikować moc pobieraną przez taśmę lub listwę led. Jest jednak istotne zjawisko, które pomijane jest w warunkach domowych w czasie takich pomiarów. Użytkownicy często zasilają zakupioną rolkę taśmy z zasilacza do-gniazdkowego 12V i dokonują pomiaru prądu multimetrem podłączonym na początku taśmy.

Należy zwrócić uwagę na występowanie strat napięcia na kolejnych metrach zarówno przewodu zasilającego jak i samej taśmy, w efekcie czego pomiar jest przekłamany. Aby zapewnić obiektywne warunki pomiaru należy taśmę zasilić z zasilacza o odpowiedniej wydajności prądowej i stałości napięcia niezależnie od obciążenia. Przewody doprowadzające zasilanie powinny być miedziane (nie miedziowane) o przekroju 2x0,5mm2 i maksymalnie krótkie.

W celu ustalenia mocy pobieranej przez taśmę należy zasilić jeden metr taśmy odcięty z rolki, zmierzyć prąd i pomnożyć przez napięcie zasilania - wynik daje nam moc elektryczną jaką pobiera taśma na jeden metr.

Należy podczas pomiaru monitorować również czy napięcie utrzymuje się na właściwym dla zakupionej taśmy poziomie. Taki pomiar dobrze odzwierciedla pobór mocy taśmy lub listwy led.

Właściwe zasilenie taśmy przekłada się na równomierność światła na kolejnych metrach taśmy. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku taśm kolorowych RGB gdzie spadki napięcia na kolejnych metrach powodują zmianę barwy emitowanej przez diody. Aby zapewnić właściwe zasilanie w przypadku taśm białych można doprowadzać zasilanie dodatkowo co kilka metrów lub zasilić ją z obu stron w przypadku odcinkó dłuższych niż 5m. W przypadku taśm RGB dla dłuższych odcinków należy stosować wzmacniacze RGB instalowane szeregowo co kilka lub kilkanaście metrów taśmy. Taki wzmacniacz zasilany jest niezaleznie od taśmy i wzmacnia sygnał sterujący RGB.

 

Moc a wydajność świetlna.

Kładziemy nacisk na wydajność stosowanych w naszych produktach diod led. Proszę pamiętać, że najbardziej istotna dla nas użytkowników jest ilość światła jaką otrzymujemy z taśmy led. Każdy producent diod led w dokumentacji podaje wydajność świetlną diody, określając ją jako pewien zakres wartości. Na rynku są diody mniej i bardziej wydajne, my bazujemy na wydajnych diodach, które zapewniają zakładaną dla produktu ilość emitowanego światła. Dioda wydajna osiągnie przy mniejszym poborze mocy ten sam wynik co dioda o słabszych parametrach.Kontrola jakości naszych produktó polega na pomiarze emitowanego światła przy pomocy specjalnego przyrządu nazywanego spektrometrem. Ilośći jakość światła jest wyznacznikiem, nie moc pobierana przez produkt. Jest tu analogia np. do samochodów, nowoczesne silniki palą mniej paliwa, a oferują większy zasięg i lepsze osiągi. 

Przy mniejszym poborze mocy zyskujemy redukcję wydzielanego ciepła, które jest dla złącza diody led parametrem zgubnym. Wysokie temperatury bardzo skracają żywotność diody i powodują szybszą degradację materiałów optyki pogarszając jakość emitowanego światła. Inwestycja w taśmę led zbudowaną na grubym podłożu miedzianym oraz wydajnych diodach owocuje wieloletnim zadowoleniem z wykonanego oświetlenia.